Phùng Bảo Ngọc

1

Đang làm tại
sinh viên
Học tại
Học viện Ngân hàng
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
360 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
07/07/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
Bài cuối kì

2022-07-31 09:10:22 · 249 views

BTVN buổi 4

2022-07-28 20:35:12 · 10 views

btvn buổi 3

2022-07-20 22:21:34 · 18 views

bài tập buổi 2

2022-07-14 21:52:37 · 27 views

BTVN buổi 1

2022-07-12 12:45:53 · 56 views

AI 90.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BUỔI 1

BTVN buổi 1

B2

bài tập buổi 2

B3

btvn buổi 3

B4

BTVN buổi 4

B5

CUỐI KỲ

Bài cuối kì

Xem bằng