Tạ Thị Tuyết Mai

@tttmaii

N o t h i n g

Hà Nội

Đang làm tại
VTVcab ON
Học tại
NEU
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
59 lượt
Thành viên từ
22/07/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Bài cuối kỳ khóa PS - tttmaii

2022-08-25 20:06:47 · 10 views

BTVN Buổi 4

2022-08-16 18:31:23 · 18 views

khuyenmaiVTVCabON

2022-08-11 18:45:28 · 10 views

Tạ Thị Tuyết Mai _ BTVN Buổi 2

2022-08-09 18:50:35 · 11 views

tttmaii

2022-08-04 18:32:41 · 10 views

PS 91.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /7

Buổi 1: Cắt ghép tự do

tttmaii

Buổi 2: Collage Art

Tạ Thị Tuyết Mai _ BTVN Buổi 2

Buổi 3: Layout Design

khuyenmaiVTVCabON

Buổi 4: Commercial Product Poster

BTVN Buổi 4

Buổi 5: Graphic Poster

Buổi 6: Poster cuối khóa

Buổi 7: Bộ ấn phẩm cuối khóa

Bài cuối kỳ khóa PS - tttmaii

Xem bằng