Ngô Minh Dũng
Dự án đã thực hiện
2 dự án
Số lượt xem
162 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
22/07/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập cuối khóa

2022-08-28 15:32:13 · 21 views

Tuần 1

2022-08-12 21:27:44 · 141 views

PT 91.3 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

Tuần 1

Tuần 1

Tuần 3

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Bài tập cuối khóa

Xem bằng