Bùi Hoàng Quân
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
244 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
26/07/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
golf

2022-08-26 17:02:06 · 14 views

Golf

2022-08-22 17:39:25 · 30 views

DU HÀNH VŨ TRỤ

2022-08-16 17:32:47 · 53 views

Family

2022-08-11 19:35:24 · 56 views

My Daughter

2022-08-10 13:46:57 · 38 views

3 phong cách cổ điển - cute - ngáo ngơ

2022-08-05 11:55:15 · 53 views

AI 91.6 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

Tạo hình cơ bản

3 phong cách cổ điển - cute - ngáo ngơ

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

My Daughter

[Buổi 3] Typography

Family

[Buổi 4] Màu sắc

DU HÀNH VŨ TRỤ

[Buổi 5] Infographic

Golf

[Buổi 8] Tổng kết

golf

Xem bằng