Nguyễn Minh Hoàng
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
110 lượt
Thành viên từ
30/07/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
SuaBai

2022-10-21 20:18:28 · 13 views

BT

2022-10-19 18:08:56 · 17 views

BTVN04-Layout

2022-10-12 19:04:37 · 11 views

btvn 2

2022-10-04 00:47:23 · 24 views

BTVN 2

2022-10-04 00:43:34 · 29 views

Giáng sinh thật nhiều quà !

2022-09-29 23:52:15 · 16 views

PS 93.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hiếu Nguyễn
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /5

BTVN 1

Giáng sinh thật nhiều quà !

BTVN 2

BTVN 2

BTVN 4

BTVN04-Layout

BTVN 6

BT

BTVN 7

SuaBai

Xem bằng