Nguyễn Đức Thắng

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
2 dự án
Số lượt xem
34 lượt
Thành viên từ
01/08/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Liên hệ
Kỹ năng
Bài cuối kì

2022-08-28 13:38:57 · 28 views

BTVN1

2022-08-13 18:39:02 · 6 views

PT 91.3 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

Tuần 1

BTVN1

Tuần 3

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Bài cuối kì

Xem bằng