Trần Phương Trà
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
66 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
06/08/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Phương Trà

2022-10-04 01:01:37 · 16 views

Trần Phương Trà

2022-09-25 21:28:39 · 27 views

Trần Phương Trà

2022-09-16 23:29:56 · 11 views

Trần Phương Trà bài tập buổi 1

2022-09-11 23:29:51 · 12 views

Skill Set (HN)
Skill Set
Số buổi đã học: 0 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 92.4 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

Btvn buổi 1

Trần Phương Trà bài tập buổi 1

BTVN B2

Trần Phương Trà

BTVN buổi 4

Trần Phương Trà

BT buổi 5

BTCK

Phương Trà

Xem bằng