Nguyễn Việt Anh
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
158 lượt
Số lượt thích
9 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
13/08/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
Bài cuối kì Nguyễn Việt Anh

2022-09-23 17:52:50 · 71 views

bài giữa kì - Nguyễn Việt Anh

2022-09-16 17:21:48 · 18 views

bài tập về nhà 3

2022-09-09 18:19:02 · 14 views

BTVN số 2

2022-09-07 18:13:41 · 38 views

Bài tập buổi 1

2022-09-05 16:39:47 · 17 views

AI 92.101 SG
Illustrator
Giảng viên:
Thy Bảo
Trợ giảng:
Lê Trần Huyền Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Buổi 1

Bài tập buổi 1

Buổi 2

BTVN số 2

Buổi 3

bài tập về nhà 3

Buổi 5

bài giữa kì - Nguyễn Việt Anh

Buổi 8

Bài cuối kì Nguyễn Việt Anh

Bằng Giỏi
PS DANH SÁCH CHỜ SG
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Skill Set (SG)
Skill Set
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0