Trịnh Bá Đức

Living in Hà Nội

Hà Nội

Học tại
.
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
264 lượt
Thành viên từ
29/06/2017
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN AI buổi 3 - Trịnh Bá Đức

2017-08-16 12:09:09 · 58 views

BTVN AI buổi 2 - Trịnh Bá Đức

2017-08-12 12:08:25 · 79 views

BTVN AI buổi 2 - Trịnh Bá Đức

2017-08-12 12:07:35 · 65 views

BTVN AI buổi 1 - Trịnh Bá Đức

2017-08-10 01:19:11 · 62 views

AI 27.1
Illustrator
Giảng viên:
Hoàng Hiệp
Trợ giảng:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /7

BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN AI buổi 1 - Trịnh Bá Đức

BTVN B2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN AI buổi 2 - Trịnh Bá Đức

BTVN B3 - TYPOGRAPHY

BTVN AI buổi 3 - Trịnh Bá Đức

BTVN B4 - BÀI GIỮA KÌ

BTVN B5 - LAYOUT

BTVN B6 - ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG & BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

BTVN B8 - BÀI CUỐI KÌ

AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0