Đàm Bích Vân

Living in Hà Nội

Hà Nội

Học tại
.
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
941 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Thành viên từ
29/06/2017
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK - Đàm Bích Vân

2017-09-01 15:50:55 · 34 views

BTCK- DOTP Productions

2017-09-01 13:36:50 · 47 views

BTCK - DOTP Productions

2017-09-01 12:04:30 · 24 views

Poster phim ngắn The Shot

2017-08-28 01:36:06 · 76 views

BT giữa kì - Đàm Bích Vân

2017-08-27 22:05:42 · 58 views

Layout

2017-08-24 01:57:16 · 61 views

Logo

2017-08-22 00:38:28 · 462 views

Typography

2017-08-17 00:48:17 · 72 views

BTVN B2 - Đàm Bích Vân - Ai 27.1

2017-08-15 00:30:07 · 66 views

BTVN AI buổi 1 - Đàm Bích Vân

2017-08-10 01:33:47 · 41 views

AI 27.1
Illustrator
Giảng viên:
Hoàng Hiệp
Trợ giảng:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN AI buổi 1 - Đàm Bích Vân

BTVN B2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN B2 - Đàm Bích Vân - Ai 27.1

BTVN B3 - TYPOGRAPHY

Typography

BTVN B4 - BÀI GIỮA KÌ

BT giữa kì - Đàm Bích Vân

BTVN B5 - LAYOUT

Layout

BTVN B6 - ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG & BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Poster phim ngắn The Shot

BTVN B8 - BÀI CUỐI KÌ

BTCK- DOTP Productions

AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0