Phạm Quỳnh Giang
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
300 lượt
Số lượt thích
13 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
18/08/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Kỹ năng
Poster Truyền Thông

2022-09-28 19:06:20 · 8 views

Poster Truyền Thông

2022-09-28 18:53:00 · 7 views

POSTER A.J

2022-09-23 16:06:14 · 26 views

Beauty in the Forest

2022-09-19 17:39:35 · 75 views

MY WEBSITE DESIGN

2022-09-13 23:58:14 · 37 views

Self Collage Art

2022-09-09 12:26:25 · 90 views

The Devil Wears Prada

2022-09-03 21:10:56 · 57 views

AI 93.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /2
PS 92.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN 1

The Devil Wears Prada

BTVN 2

Self Collage Art

BTVN 3

MY WEBSITE DESIGN

BTVN 4

Beauty in the Forest

BTVN 5

POSTER A.J

BTVN 6

Poster Truyền Thông

Bài tập Cuối Khóa

Poster Truyền Thông

Bằng Khá