Lê Thành Đạt

Hồ Chí Minh

Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
371 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
25/08/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Bài cuối kỳ

2022-12-22 12:14:10 · 50 views

Poster

2022-12-07 11:20:29 · 136 views

Màu sắc

2022-12-01 21:03:10 · 96 views

Menu

2022-11-29 20:22:41 · 39 views

Menu

2022-11-29 20:09:52 · 50 views

PS 95.91 SG
Photoshop
Giảng viên:
Bùi Huệ Tâm
Trợ giảng:
Rosie
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

BÀI TẬP BUỔI 2

Menu

BÀI TẬP BUỔI 3

Màu sắc

BÀI TẬP GIỮA KÌ

Poster

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Bài cuối kỳ

Xem bằng
DP - Danh sách chờ SG
Digital Painting - Sài Gòn
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0