Nguyễn Thị Diệu Thuần
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
59 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
26/08/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN cuối kỳ

2022-10-02 12:39:10 · 22 views

BTVN Buổi 4

2022-09-30 22:17:10 · 13 views

BTVN Buổi 2

2022-09-17 03:43:50 · 9 views

BTVN Buổi 1

2022-09-11 08:22:00 · 15 views

PS 92.4 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

Btvn buổi 1

BTVN Buổi 1

BTVN B2

BTVN Buổi 2

BTVN buổi 4

BTVN Buổi 4

BT buổi 5

BTCK

BTVN cuối kỳ

Xem bằng