Lan Chi Hoàng
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
120 lượt
Thành viên từ
23/09/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
poster

2022-10-23 19:44:01 · 19 views

Concert Quân AP

2022-10-19 19:21:43 · 26 views

btvn4

2022-10-12 19:04:48 · 24 views

BTVN B2

2022-10-05 01:07:30 · 30 views

BTVN B1 Lan Chi

2022-09-30 18:29:19 · 21 views

PS 93.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hiếu Nguyễn
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN 1

BTVN B1 Lan Chi

BTVN 2

BTVN B2

BTVN 4

btvn4

BTVN 6

Concert Quân AP

BTVN 7

poster

Xem bằng