Nguyễn Chí Khiêm

1

Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
87 lượt
Thành viên từ
25/09/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Sự kiện giới thiệu Budweiser là hãng bia tài trợ cho WC2022 và chương trình khuyến mãi cho đợt WC 2022

2022-10-21 13:57:36 · 25 views

Budweiser

2022-10-19 16:53:32 · 8 views

Portfolio cover

2022-10-14 14:35:02 · 11 views

vecna stranger things

2022-10-12 15:05:43 · 5 views

vecna stranger things

2022-10-07 14:06:25 · 20 views

Man Utd on the rise

2022-10-05 13:26:58 · 10 views

BTVN buổi 1 của Khiêm

2022-09-30 04:49:14 · 8 views

PS 93.7 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân An
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN Buổi 1

BTVN buổi 1 của Khiêm

BTVN Buổi 2

Man Utd on the rise

BTVN Buổi 3

vecna stranger things

BTVN Buổi 4

vecna stranger things

BTVN Buổi 5

Portfolio cover

Demo BTCM

Budweiser

BTCM

Sự kiện giới thiệu Budweiser là hãng bia tài trợ cho WC2022 và chương trình khuyến mãi cho đợt WC 2022

Xem bằng