Chu Thị Ý Nhi
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
108 lượt
Thành viên từ
27/09/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
New Drink

2022-10-21 19:47:37 · 6 views

Poster

2022-10-19 15:56:42 · 22 views

BTVN 4

2022-10-12 12:14:46 · 32 views

Digital collage art

2022-10-05 11:38:35 · 22 views

Going beach with Idol

2022-09-29 19:39:04 · 26 views

PS 93.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hiếu Nguyễn
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN 1

Going beach with Idol

BTVN 2

Digital collage art

BTVN 4

BTVN 4

BTVN 6

Poster

BTVN 7

New Drink

Xem bằng