Trịnh Hoa Vy
Dự án đã thực hiện
2 dự án
Số lượt xem
32 lượt
Thành viên từ
30/09/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Hoa Vy

2022-11-04 23:52:15 · 11 views

Hoa Vy

2022-10-30 00:51:42 · 21 views

PS 94.4 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

BTVN B1

Hoa Vy

BTVN B2

Hoa Vy

BTVN B3

BTVN B4

BTVN B5

BTCK

Xem bằng