HỒ THẢO LINH
Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
40 lượt
Thành viên từ
11/10/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
btvn

2022-11-11 22:01:12 · 16 views

college art

2022-11-04 23:23:22 · 7 views

BTVN Buổi 1

2022-10-29 21:11:55 · 17 views

PS 94.4 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BTVN B1

BTVN Buổi 1

BTVN B2

college art

BTVN B3

btvn

BTVN B4

BTVN B5

BTCK

Xem bằng