Trần Thị Nhất Nương
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
191 lượt
Thành viên từ
17/10/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2022-11-17 20:22:13 · 14 views

Bài tập poster

2022-11-15 17:00:06 · 63 views

Bài tập về nhà

2022-11-10 13:30:05 · 30 views

Bài tập về nhà thiết kế poster

2022-11-08 18:40:20 · 33 views

Bài tập về nhà buổi 3

2022-11-08 18:26:05 · 11 views

Bài tập về nhà buổi 2

2022-11-01 18:21:02 · 15 views

Bài tập về nhà

2022-10-27 15:58:05 · 25 views

PS 94.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Phạm Thuỳ Dung
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BT buổi 1

Bài tập về nhà

BT buổi 2

Bài tập về nhà buổi 2

BT buổi 3

Bài tập về nhà buổi 3

Bt buổi 4

Bài tập về nhà thiết kế poster

Bt buổi 5

Bài tập về nhà

BTVN buổi 6

Bài tập poster

BTCK

BTCK

Xem bằng