Đỗ Thị Huế

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
82 lượt
Thành viên từ
20/10/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK PS95.6 - ĐỖ THỊ HUẾ

2022-12-18 15:21:49 · 4 views

POSTER CK PS95.6

2022-12-14 19:02:25 · 21 views

BTVN B5 - ĐỖ THỊ HUẾ - PS95.6

2022-12-09 17:06:26 · 15 views

BTGK - ĐỖ THỊ HUẾ - PS95.6

2022-12-07 17:37:34 · 20 views

BTVN B2 PS95.6 - ĐỖ THỊ HUẾ

2022-11-30 17:26:39 · 10 views

BTVN B1 PS95.6 - ĐỖ THỊ HUẾ

2022-11-30 17:25:43 · 12 views

PS 95.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN 1

BTVN B1 PS95.6 - ĐỖ THỊ HUẾ

BTVN 2

BTVN B2 PS95.6 - ĐỖ THỊ HUẾ

BTVN 3

BT GIỮA KÌ

BTGK - ĐỖ THỊ HUẾ - PS95.6

BTVN 5

BTVN B5 - ĐỖ THỊ HUẾ - PS95.6

BTVN 6

POSTER CK PS95.6

BT CUỐI KÌ

BTCK PS95.6 - ĐỖ THỊ HUẾ

Xem bằng