Nguyễn Tiến Tú
Dự án đã thực hiện
2 dự án
Số lượt xem
18 lượt
Thành viên từ
23/10/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN

2022-11-12 07:12:42 · 8 views

BTVN_NguyenTienTu

2022-10-30 04:27:08 · 10 views

PS 94.4 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

BTVN B1

BTVN_NguyenTienTu

BTVN B2

BTVN B3

BTVN

BTVN B4

BTVN B5

BTCK

Xem bằng