Nguyễn Thảo Nguyên Phương
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
61 lượt
Thành viên từ
26/10/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Nguyên Phương

2022-11-22 01:17:18 · 19 views

Nguyên Phương

2022-11-19 20:55:56 · 8 views

Nguyên Phương

2022-11-13 08:31:50 · 13 views

Nguyên Phương

2022-11-05 21:37:39 · 5 views

Nguyên Phương

2022-10-30 00:48:15 · 16 views

PS 94.4 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN B1

Nguyên Phương

BTVN B2

Nguyên Phương

BTVN B3

Nguyên Phương

BTVN B4

Nguyên Phương

BTVN B5

BTCK

Nguyên Phương

Xem bằng