Hải Lê

1

Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
131 lượt
Thành viên từ
28/10/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
bt cuoi ky

2022-12-16 18:59:23 · 19 views

BT BUỔI 6

2022-12-14 16:25:26 · 29 views

BTVN 3

2022-12-07 10:53:06 · 13 views

BT Giữa kỳ

2022-12-07 10:05:33 · 35 views

BTVN PS 95.6

2022-11-30 10:46:14 · 18 views

BTVN PS 95.6

2022-11-30 10:41:38 · 17 views

PS 95.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN 1

BTVN PS 95.6

BTVN 2

BTVN PS 95.6

BTVN 3

BTVN 3

BT GIỮA KÌ

BT Giữa kỳ

BTVN 5

BTVN 6

BT BUỔI 6

BT CUỐI KÌ

bt cuoi ky

Xem bằng