Trần Thị Viên
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
144 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Thành viên từ
11/11/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2022-12-16 20:01:33 · 18 views

BTVNB6

2022-12-14 18:58:03 · 27 views

BTGK

2022-12-07 16:46:18 · 32 views

BTVN2 - PTS95.6

2022-11-29 15:05:01 · 46 views

BT1 - PTS95.6

2022-11-29 12:08:48 · 21 views

PS 95.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /7

BTVN 1

BT1 - PTS95.6

BTVN 2

BTVN2 - PTS95.6

BTVN 3

BT GIỮA KÌ

BTGK

BTVN 5

BTVN 6

BTVNB6

BT CUỐI KÌ

BTCK

Xem bằng