Trần Vân Anh
Dự án đã thực hiện
14 dự án
Số lượt xem
194 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Thành viên từ
11/11/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Portfolio on Color ME

2023-07-14 09:38:04 · 0 views

Portfolio on Color ME

2023-07-14 09:38:04 · 1 views

Portfolio on Color ME

2023-07-14 09:38:03 · 0 views

Portfolio on Color ME

2023-07-14 09:38:03 · 0 views

Portfolio on Color ME

2023-07-14 09:38:03 · 0 views

Portfolio on Color ME

2023-07-14 09:38:03 · 0 views

Portfolio on Color ME

2023-07-14 09:38:03 · 0 views

BT CUOI KY

2022-12-16 20:18:04 · 15 views

BTVN 6

2022-12-14 18:55:06 · 26 views

BTVN5

2022-12-09 17:48:49 · 17 views

BT GKY

2022-12-07 16:22:58 · 31 views

BTVN 3

2022-12-02 17:49:45 · 26 views

BT2

2022-11-29 12:25:59 · 42 views

BT1- PTS95.6

2022-11-28 21:54:12 · 36 views

PS 95.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN 1

BT1- PTS95.6

BTVN 2

BT2

BTVN 3

BTVN 3

BT GIỮA KÌ

BT GKY

BTVN 5

BTVN5

BTVN 6

BTVN 6

BT CUỐI KÌ

BT CUOI KY

Xem bằng