Trần Đại Nghĩa
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
264 lượt
Thành viên từ
17/11/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
.

2022-12-18 16:52:53 · 4 views

.

2022-12-16 20:29:43 · 23 views

.

2022-12-15 19:02:24 · 65 views

BT giữa kỳ

2022-12-09 00:02:25 · 44 views

.

2022-11-30 18:13:59 · 51 views

Nghĩa

2022-11-30 18:13:02 · 77 views

AI 110.5 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Trương Bá Hùng
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AI - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 95.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN 1

Nghĩa

BTVN 2

.

BTVN 3

BT GIỮA KÌ

BT giữa kỳ

BTVN 5

.

BTVN 6

.

BT CUỐI KÌ

.

Xem bằng