Nguyễn Thị Thu Huyền
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
115 lượt
Thành viên từ
21/11/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
bài tập cuối kỳ

2022-12-16 18:01:21 · 30 views

poster cuoi ky

2022-12-14 19:51:17 · 23 views

Bài tập buổi 4- PS95.6

2022-12-07 12:52:32 · 35 views

BTVN buổi2 - PS95.6

2022-11-30 09:54:50 · 12 views

BTVN buổi1 - PS 95.6

2022-11-30 09:52:10 · 15 views

PS 95.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /7

BTVN 1

BTVN buổi1 - PS 95.6

BTVN 2

BTVN buổi2 - PS95.6

BTVN 3

BT GIỮA KÌ

Bài tập buổi 4- PS95.6

BTVN 5

BTVN 6

poster cuoi ky

BT CUỐI KÌ

bài tập cuối kỳ

Xem bằng