Đỗ mỹ linh

1

Dự án đã thực hiện
11 dự án
Số lượt xem
194 lượt
Thành viên từ
18/02/2023
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
cuối kì

2023-04-03 12:07:12 · 2 views

Portfolio on Color ME

2023-03-31 12:30:21 · 3 views

poster

2023-03-31 10:56:54 · 21 views

poster

2023-03-31 09:35:44 · 24 views

thiệp năm mới

2023-03-27 11:35:11 · 14 views

giữa kì

2023-03-24 12:19:06 · 25 views

quảng cáo

2023-03-20 13:33:45 · 38 views

collage

2023-03-20 13:31:41 · 5 views

tạp chí

2023-03-20 12:53:09 · 25 views

người da đen

2023-03-17 11:07:57 · 24 views

human

2023-03-12 08:50:58 · 13 views

PS 98.7 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Đông Nguyên
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 10 /7

Buổi 1: Cắt ghép tự do

human

Buổi 2: Collage Art

người da đen

Buổi 3: Layout Design

tạp chí

Buổi 4: Commercial Product Poster

quảng cáo

Buổi 5: Graphic Poster

thiệp năm mới

Buổi 6: Poster cuối khóa

poster

Buổi 7: Bộ ấn phẩm cuối khóa

cuối kì

Xem bằng