Lê Thục Khanh
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
442 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
21/02/2023
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BT CUOI KHOA

2023-05-11 02:37:22 · 5 views

post card

2023-05-05 17:13:17 · 15 views

btvn

2023-04-12 18:48:58 · 7 views

btvn1

2023-04-07 17:15:07 · 23 views

btck

2023-03-31 18:46:01 · 37 views

poster

2023-03-29 14:06:16 · 32 views

btvn4

2023-03-22 18:11:10 · 119 views

btvn2

2023-03-15 04:15:31 · 151 views

btvn1

2023-03-10 01:23:27 · 53 views

AI 99.11 SG
Illustrator
Giảng viên:
Phạm Thanh Thúy An
Trợ giảng:
Võ Chí Tài
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BÀI TẬP BUỔI 1

btvn1

BÀI TẬP BUỔI 2

btvn

BÀI TẬP GIỮA KHÓA

post card

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

BT CUOI KHOA

NewME Starter Pack HN
NewME Starter Pack
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 98.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hiếu Nguyễn
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Hùng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[BTVN BUỔI 1]

btvn1

[BTVN BUỔI 2]

btvn2

[BTVN BUỔI 4]

btvn4

[BTVN BUỔI 5]

[BTVN BUỔI 6]

poster

[BTVN BUỔI 7]

btck

Xem bằng