Huỳnh Thị Thảo Nguyên
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
268 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
22/02/2023
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
FINAL CD EDITED

2024-04-04 16:39:54 · 33 views

FLOATING by The Penny Cat

2024-04-02 18:07:32 · 110 views

Homework2

2024-03-26 19:44:46 · 64 views

BTVN DAY 1 - THẢO NGUYÊN

2024-03-22 14:55:29 · 9 views

Bai tap ve nha

2023-03-16 10:29:33 · 52 views

PS 111.111 SG
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Hương Mai
Trợ giảng:
Trần Anh Khoa
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BÀI TẬP SỐ 1

BTVN DAY 1 - THẢO NGUYÊN

BÀI TẬP SỐ 2

Homework2

BÀI TẬP SỐ 3

FLOATING by The Penny Cat

BÀI TẬP GIỮA KÌ

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Xem bằng
ID 109.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Trương Dương
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PP 101.2 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Đỗ Mai Chi
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
AI 98.92 SG
Illustrator
Giảng viên:
Phạm Nguyễn Thanh Vy
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

Bai tap ve nha

BÀI GIỮA KÌ

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Xem bằng
STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng K98
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0