Trần Hồng Anh
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
147 lượt
Thành viên từ
22/02/2023
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
bài cuối khóa - weak hero class 1

2023-04-05 00:31:46 · 11 views

abc

2023-04-01 15:15:07 · 2 views

BTCK

2023-03-31 23:59:39 · 16 views

product poster

2023-03-24 22:11:40 · 22 views

jennie

2023-03-22 00:19:32 · 23 views

chờ iu chiu

2023-03-13 19:25:02 · 47 views

meme meow thập cẩm

2023-03-13 18:05:53 · 26 views

PS 98.7 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Đông Nguyên
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

Buổi 1: Cắt ghép tự do

meme meow thập cẩm

Buổi 2: Collage Art

chờ iu chiu

Buổi 3: Layout Design

jennie

Buổi 4: Commercial Product Poster

product poster

Buổi 5: Graphic Poster

abc

Buổi 6: Poster cuối khóa

BTCK

Buổi 7: Bộ ấn phẩm cuối khóa

bài cuối khóa - weak hero class 1

Xem bằng