Phạm Hoàng Hải
Dự án đã thực hiện
14 dự án
Số lượt xem
257 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
30/03/2023
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Sài Gòn
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Sài Gòn
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập cuối kì _ Phạm Hoàng Hải

2024-06-07 19:08:57 · 19 views

BTVN 9 - Hoàng Hải

2024-05-19 18:25:48 · 5 views

Bài tập giữa kỳ_ DP 112.91 SG

2024-05-14 18:07:51 · 24 views

Bài tập 2 _ DP 112.91 SG

2024-04-26 12:13:04 · 14 views

Bài tập 1_ DP 112.91 SG

2024-04-24 15:09:01 · 21 views

PS_Liquid Text_Hoàng Hải

2023-05-31 14:04:52 · 5 views

PS_Bài tập cuối kỳ_Hoàng Hải

2023-05-31 12:42:45 · 23 views

PS_Bài tập giữa kỳ_Hoàng Hải

2023-05-18 21:13:35 · 28 views

PS_Bài tập buổi 1_Hoàng Hải

2023-05-09 14:36:39 · 21 views

AI_Bài tập cuối kỳ_Hoàng Hải

2023-05-07 20:28:06 · 12 views

AI_Bài tập giữa kỳ_Hoàng Hải

2023-04-24 23:21:44 · 24 views

AI_Bài tập buổi 3_Hoàng Hải

2023-04-19 17:04:41 · 20 views

AI_Bài tập buổi 2_Hoàng Hải

2023-04-13 17:02:19 · 20 views

AI_Bài tập buổi 1_Hoàng Hải

2023-04-09 11:33:45 · 21 views

DP 112.91 SG
Digital Painting - Sài Gòn
Giảng viên:
Nguyễn Quốc Học
Trợ giảng:
Academy
Số buổi đã học: 13 /16
Số Topic đã hoàn thành: 5 /8

Bài tập về nhà 1

Bài tập 1_ DP 112.91 SG

Bài tập về nhà 2

Bài tập 2 _ DP 112.91 SG

Bài tập về nhà 3

Bài tập buổi 4

Bài tập phối cảnh

Bài giữa kỳ

Bài tập giữa kỳ_ DP 112.91 SG

BT buổi 9

BTVN 9 - Hoàng Hải

Bài cuối kỳ

Bài tập cuối kì _ Phạm Hoàng Hải

Xem bằng
PS 100.92 SG
Photoshop
Giảng viên:
Bùi Huệ Tâm
Trợ giảng:
Phạm Nguyễn Thanh Vy
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN BUỔI 1

PS_Bài tập buổi 1_Hoàng Hải

BÀI GIỮA KÌ

PS_Bài tập giữa kỳ_Hoàng Hải

text hiệu ứng liquid

PS_Liquid Text_Hoàng Hải

BÀI CUỐI KÌ

PS_Bài tập cuối kỳ_Hoàng Hải

Xem bằng
AI 99.92 SG
Illustrator
Giảng viên:
Thy Bảo
Trợ giảng:
Tiên Nguyễn
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

AI_Bài tập buổi 1_Hoàng Hải

BÀI TẬP BUỔI 2

AI_Bài tập buổi 2_Hoàng Hải

BÀI TẬP BUỔI 3

AI_Bài tập buổi 3_Hoàng Hải

BÀI TẬP GIỮA KÌ

AI_Bài tập giữa kỳ_Hoàng Hải

BÀI TẬP CUỐI KÌ

AI_Bài tập cuối kỳ_Hoàng Hải

Xem bằng