Lê Thái Thuỳ Trang

Living in Hà Nội

1

Đang làm tại
Newage group
Học tại
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - NEU
Dự án đã thực hiện
1 dự án
Số lượt xem
81 lượt
Thành viên từ
07/04/2016
Lần cuối Online
18-11-2021
Liên hệ
Kỹ năng
Music Player Apps

2017-11-12 09:45:41 · 81 views

3D - Danh sách chờ (Hà Nội)
Thiết kế 3D
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
XD 30.1
XD
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Việt Hùng
Trợ giảng:
Dương Nhật Anh (M)
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0