Nguyễn Thị Thanh Hà

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
.
Học tại
.
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
296 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
23/08/2017
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK - Nguyễn Thị Thanh Hà + Bùi Mỹ Huyền

2017-11-02 20:33:27 · 59 views

BTGK

2017-10-24 10:18:42 · 99 views

BTVN buổi 3

2017-10-19 18:58:55 · 63 views

BTVN buổi 2

2017-10-17 17:34:32 · 75 views

PS 29.2
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Lê Anh Đức
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

BTVN buổi 2

BTVN B3

BTVN buổi 3

BTGK

BTGK

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 5

BTCK

BTCK - Nguyễn Thị Thanh Hà + Bùi Mỹ Huyền

PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0