Lê Hải Yến

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
X
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
176 lượt
Thành viên từ
29/08/2017
Liên hệ
Kỹ năng
ColorPalettes

2017-10-17 20:04:28 · 44 views

BTVN2

2017-10-17 19:19:24 · 29 views

BTVN2

2017-10-17 18:00:58 · 38 views

BTVN2

2017-10-17 18:00:42 · 37 views

BTVN BUỔI 1

2017-10-12 00:19:29 · 28 views

PS 29.2
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Lê Anh Đức
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

ColorPalettes

BTVN B3

BTGK

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 5

BTCK

PR - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
Premiere
Trợ giảng:
Thu Trang
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0