Dương Hoàng Tiến

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
.
Học tại
.
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
237 lượt
Thành viên từ
09/09/2017
Liên hệ
Kỹ năng
Pr Buổi 2 - DƯƠNG HOÀNG TIẾN

2017-11-15 23:00:27 · 23 views

BTCK 29.2 DƯƠNG HOÀNG TIẾN + NGUYỄN HUYỀN TRANG

2017-11-02 19:37:39 · 39 views

BTGK

2017-10-24 12:02:47 · 39 views

btvn2

2017-10-17 00:03:24 · 40 views

BTVN 1

2017-10-12 09:48:36 · 35 views

BTVN 1

2017-10-11 10:38:04 · 61 views

PR 30.1
Premiere
Giảng viên:
Trần Quang Vũ
Trợ giảng:
Nguyễn Anh Quân
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /2

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

Pr Buổi 2 - DƯƠNG HOÀNG TIẾN

AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
Premiere
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 29.2
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Lê Anh Đức
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN 1

BTVN BUỔI 2

btvn2

BTVN B3

BTGK

BTGK

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 5

BTCK

BTCK 29.2 DƯƠNG HOÀNG TIẾN + NGUYỄN HUYỀN TRANG

AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0