Nguyễn Nhật Minh
Đang làm tại
ColorME
Học tại
Học viện Ngân Hàng
Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
27/09/2017
Liên hệ
Kỹ năng
Nhật Minh Kiến thức
7416 views - 2018-07-14 23:31:52
Chia tay với client!!
Nhật Minh Cảm hứng
21877 views - 2018-06-16 16:51:38
Cách tạo Color Palette từ những tấm ảnh
Nhật Minh Kiến thức
8456 views - 2018-03-14 03:03:37
Phối hợp chữ và ảnh p2
Nhật Minh Kiến thức
11978 views - 2018-01-14 02:07:15
Phối hợp chữ và ảnh p1
18750 views - 2017-12-15 15:34:52
Quy trình thiết kế đồ họa