Blogs

Chia sẻ kiến thức từ ColorME

Thiết kế UI UX - giao diện và trải nghiệm người dùng là những công việc ngày càng trở nên phổ biến hơn tại Việt Nam. Có 2 công cụ nổi tiếng nhất để thực hiện công việc này là Adobe XD và Figma. Vậy 3 công cụ khác nữa là gì?