Hiểu rõ về nguyên lý ánh sáng trong Digital Painting

Khái niệm về vùng ánh sáng và bóng tối là một trong những bài học nền tảng dành cho những bạn mới nhập môn. Không chỉ vậy, nó còn là tiền đề rất quan trọng đối với người học mỹ thuật và hội họa. Trong bài viết sau đây, colorME sẽ giới thiệu với bạn một số khái niệm cơ bản nhất về vùng ánh sáng và bóng tối, từ đó hiểu rõ về nguyên lý ánh sáng trong Digital Painting để diễn họa tốt hơn cho các tác phẩm của mình.