Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Buổi 1 - Làm quen với Illustrator
AI 65.1
Buổi 1 - Làm quen với Illustrator

Sử dụng các công cụ vẽ hình cơ bản trong Illustrator để vẽ lại theo mẫu hoặc vẽ tuỳ ý với các hình khối cơ bản

Huyền Thanh
Danh sách các bài đã nộp (19)
Hạn chót Hết giờ
Vecto

27-08-2020 · 383 views

Nộp bài tập về nhà b1 AI - Lộc Minh Hải

26-08-2020 · 1662 views

BTVN B1

26-08-2020 · 397 views

BTVN Đỗ Duy Hưng

26-08-2020 · 1690 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1 - LINH ĐỖ

26-08-2020 · 734 views

Ai 65.1 Buổi 1

26-08-2020 · 1863 views

BTVN buổi 1

26-08-2020 · 1418 views

AI 65.1 Buổi 1

26-08-2020 · 1777 views

Thanh Xuân

30-08-2020 · 1807 views

pig

26-08-2020 · 1993 views

House

27-08-2020 · 1354 views

dt

27-08-2020 · 1315 views

B1

31-08-2020 · 1278 views

BUOI1

27-08-2020 · 690 views

Bài tập buổi 1

26-08-2020 · 655 views

BTVN B1

26-08-2020 · 1588 views

lam kha kem

26-08-2020 · 1482 views

BTVN1

26-08-2020 · 1523 views

BTVN b1

26-08-2020 · 1694 views