Nguyễn Mai Chi

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
ussh
Học tại
ussh
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
10949 lượt
Thành viên từ
22/08/2020
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
Pts - Cuối kì

2020-10-15 16:31:25 · 1307 views

Ps - Bài 5

2020-10-08 14:59:28 · 339 views

Ps - Buổi 3

2020-10-01 00:55:38 · 1364 views

Ps - Buổi 2

2020-09-29 00:04:15 · 1515 views

Ps - Buổi 1

2020-09-24 01:14:52 · 1517 views

Tsukimi Udon - BTCK

2020-09-17 02:57:40 · 512 views

BTVN B4

2020-09-08 04:26:45 · 374 views

BTVN B3

2020-09-04 23:24:55 · 1368 views

BTVN B2

2020-09-01 02:30:42 · 1083 views

BTVN B1

2020-08-26 21:10:36 · 1570 views

PS 66.2
Photoshop
Giảng viên:
Ba Ba
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /7

BTVN 1

Ps - Buổi 1

BTVN 2

Ps - Buổi 2

BTVN 3

Ps - Buổi 3

BT GIỮA KÌ

BT BUỔI 5

Ps - Bài 5

BT BUỔI 6

BT CUỐI KÌ

Pts - Cuối kì

Xem bằng
AI 65.1
Illustrator
Giảng viên:
Huyền Thanh
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Buổi 1 - Làm quen với Illustrator

BTVN B1

Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

BTVN B2

BTVN B3 - Typography

BTVN B3

BÀI TẬP GIỮA Kì

BTVN B4

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Tsukimi Udon - BTCK

Xem bằng