Ngô Thùy Dung

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
GPA
Học tại
Học Viên Chính Sách và Phát Triển - Học Viên Chính Sách và Phát Triển
Dự án đã thực hiện
11 dự án
Số lượt xem
15822 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
23/08/2020
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2020-10-15 14:54:09 · 1156 views

BTVN

2020-10-08 08:21:32 · 1160 views

BTVN

2020-10-06 10:48:16 · 1328 views

BTVN

2020-10-01 00:50:05 · 1411 views

BTVN

2020-09-28 23:25:16 · 1106 views

BTVN

2020-09-23 08:22:08 · 1562 views

BT cuối kì

2020-09-16 16:54:43 · 1606 views

BTVN

2020-09-07 17:40:05 · 1709 views

Typography

2020-09-05 14:49:22 · 1794 views

BTVN

2020-08-29 14:35:11 · 1498 views

BTVN1

2020-08-26 09:48:28 · 1492 views

PS 66.2
Photoshop
Giảng viên:
Ba Ba
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN 1

BTVN

BTVN 2

BTVN

BTVN 3

BTVN

BT GIỮA KÌ

BTVN

BT BUỔI 5

BTVN

BT BUỔI 6

BT CUỐI KÌ

BTCK

Xem bằng
AI 65.1
Illustrator
Giảng viên:
Huyền Thanh
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Buổi 1 - Làm quen với Illustrator

BTVN1

Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

BTVN

BTVN B3 - Typography

Typography

BÀI TẬP GIỮA Kì

BTVN

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BT cuối kì

Xem bằng