Lê Thùy Dung

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
không có
Học tại
x
Dự án đã thực hiện
11 dự án
Số lượt xem
18083 lượt
Số lượt thích
6 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
23/08/2020
Lần cuối Online
30-10-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
btck

2020-10-15 15:03:34 · 2202 views

btvn

2020-10-08 16:36:41 · 1980 views

BTVN

2020-10-06 14:49:38 · 1304 views

ded

2020-10-01 13:51:45 · 2045 views

btvn 02

2020-09-29 00:04:56 · 642 views

BTVN 01

2020-09-23 15:03:16 · 1551 views

btck

2020-09-17 02:28:17 · 1690 views

Btvn 04

2020-09-08 03:29:14 · 1674 views

btvn 03

2020-09-06 17:49:43 · 1292 views

btvn 02

2020-08-31 17:15:42 · 2030 views

BTVN b1

2020-08-26 21:46:32 · 1673 views

PS 66.2
Photoshop
Giảng viên:
Ba Ba
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN 1

BTVN 01

BTVN 2

btvn 02

BTVN 3

ded

BT GIỮA KÌ

BTVN

BT BUỔI 5

btvn

BT BUỔI 6

BT CUỐI KÌ

btck

Xem bằng
AI 65.1
Illustrator
Giảng viên:
Huyền Thanh
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Buổi 1 - Làm quen với Illustrator

BTVN b1

Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

btvn 02

BTVN B3 - Typography

btvn 03

BÀI TẬP GIỮA Kì

Btvn 04

BÀI TẬP CUỐI KÌ

btck

Xem bằng