AI 65.1
BÀI TẬP GIỮA Kì

Áp dụng lý thuyết và công cụ đã học để thiết kế một tấm thiệp (10x15cm) với chủ đề tự chọn.

Huyền Thanh
Danh sách các bài đã nộp (15)
Hạn chót Hết giờ
Nộp Bài Tập

07-09-2020 · 1418 views

btvn b4

07-09-2020 · 1559 views

Hong Linh

07-09-2020 · 723 views

BTVN 4

07-09-2020 · 1626 views

BTVN buổi 4

07-09-2020 · 1432 views

Thanh Xuân

14-09-2020 · 1260 views

Thiệp sinh nhật

07-09-2020 · 1145 views

wish card

11-09-2020 · 600 views

dt

07-09-2020 · 1193 views

thiệp sn

07-09-2020 · 1439 views

Thiệp

08-09-2020 · 1318 views

Bai tap buoi 4

07-09-2020 · 1216 views

BTVN B4

08-09-2020 · 379 views

BTVN

07-09-2020 · 1727 views

Btvn 04

08-09-2020 · 1685 views