PR 68.4 (Trường Chinh)
BTVN Buổi 1

Dựng 1 video hoàn chỉnh có độ dài từ 45s - 1ph từ Footage b1

Nguyễn Thắng
Danh sách các bài đã nộp (10)
Hạn chót Hết giờ
BTVN Buoi 1 - Van Anh

22-10-2020 · 1250 views

NGUYỄN HUỆ MINH-BUỔI 1-Pr684 ColorMe

22-10-2020 · 392 views

bai tapp buoi 1

22-10-2020 · 447 views

Editing Buổi 1

22-10-2020 · 431 views

bai tap buoi 1 Anh Duc

23-10-2020 · 1289 views

Ta Thi Thom

22-10-2020 · 1267 views

Trần Thị Thùy Linh

22-10-2020 · 1805 views

Nguyễn Mai Linh - BTVN buổi 1 - Pr684 Color me

22-10-2020 · 683 views

BTVN Buổi 1 của Hằng Phạm (Pr684 Color Me)

27-10-2020 · 794 views

BTVN

22-10-2020 · 1111 views