Nguyễn thị vân anh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Hvtc
Học tại
Học Viện Tài Chính - HVTC
Dự án đã thực hiện
20 dự án
Số lượt xem
23563 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Thành viên từ
09/09/2020
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Bo cuc doi xung va 1/3

2020-12-03 13:02:48 · 1964 views

Btvn 3

2020-11-25 21:26:27 · 369 views

BTVN 2

2020-11-24 10:30:00 · 400 views

BTVN buoi 1

2020-11-18 14:42:25 · 1486 views

BTCK_Vân Anh

2020-11-12 13:05:51 · 1415 views

Scipt for Da Chong trip

2020-11-04 16:30:28 · 382 views

BTVN 2

2020-10-25 21:20:41 · 429 views

BTVN buoi 2

2020-10-25 21:17:41 · 1276 views

BTVN Buoi 1 - Van Anh

2020-10-22 13:23:31 · 1220 views

BTCK

2020-10-15 15:10:34 · 1133 views

Bai tap cuoi ky

2020-10-14 20:48:53 · 1555 views

Bai tap cuoi khoa

2020-10-14 20:47:42 · 2065 views

Double exposure

2020-10-07 00:07:22 · 1419 views

BTVN buoi 4

2020-10-03 01:15:12 · 1456 views

BT Clipping mask

2020-10-02 22:57:38 · 1442 views

Collage_Color

2020-10-01 08:26:42 · 1508 views

Typography

2020-10-01 07:26:55 · 1291 views

Magazine cover

2020-09-29 13:45:39 · 372 views

BTVN buoi 1

2020-09-24 08:21:02 · 981 views

BTVN 01

2020-09-23 21:19:03 · 1400 views

PT 69.1
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Hưng
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN B1

BTVN buoi 1

BTVN B2

BTVN 2

BTVN B3

Btvn 3

BTVN B5

Bo cuc doi xung va 1/3

BTCK

PR 68.4 (Trường Chinh)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Phạm Hồng Hạnh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN Buổi 1

BTVN Buoi 1 - Van Anh

BTVN B2

BTVN 2

Bài tập giữa kì

Scipt for Da Chong trip

Bài tập cuối kì

BTCK_Vân Anh

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 66.1
Illustrator
Giảng viên:
Huyền Thanh
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

Buổi 1 - Làm quen với Illustrator

BTVN 01

Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

Buổi 3 - Typography

Typography

Buổi 4 - Màu sắc

BTVN buoi 4

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Bai tap cuoi khoa

Xem bằng
PS 66.2
Photoshop
Giảng viên:
Ba Ba
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN 1

BTVN buoi 1

BTVN 2

Magazine cover

BTVN 3

Collage_Color

BT GIỮA KÌ

BT Clipping mask

BT BUỔI 5

Double exposure

BT BUỔI 6

BT CUỐI KÌ

BTCK

Xem bằng