Phạm Thu Hằng

Hà Nội

Đang làm tại
Garena
Học tại
Lapland
Dự án đã thực hiện
26 dự án
Số lượt xem
8003 lượt
Thành viên từ
17/09/2020
Lần cuối Online
05-09-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Power Point
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN của Hằng Phạm (Photography 79.2 Color Me) - BnW

04/09/2021 · 34 views

BTVN của Hằng Phạm (Photography 79.2 Color Me) - Life and ME

04/09/2021 · 38 views

BTVN buổi 4 của Hằng Phạm

23/03/2021 · 361 views

BTVN buổi 3 của Hằng Phạm

23/03/2021 · 172 views

BTVN buổi 3 của Hằng Phạm

16/03/2021 · 144 views

BTVN buổi 3 của Hằng Phạm

16/03/2021 · 433 views

BTVN Cuối Kỳ của Hằng Phạm

21/02/2021 · 194 views

BTVN Tuần 2 của Hằng Phạm

30/01/2021 · 189 views

BTVN Tuần 1 của Hằng Phạm (kèm 2 bài tập nhỏ)

17/01/2021 · 262 views

BTVN Buổi 1 của Hằng Phạm

17/01/2021 · 230 views

BTCK của Hằng Phạm

14/12/2020 · 231 views

BTVN Buổi 5 của Hằng Phạm

06/12/2020 · 250 views

BTVN Buổi 4 của Hằng Phạm

05/12/2020 · 220 views

BTVN buổi 3 của Hằng Phạm

28/11/2020 · 425 views

BTVN buổi 2 của Hằng Phạm

27/11/2020 · 312 views

BTVN buổi 1 của Hằng Phạm

22/11/2020 · 269 views

BTVN Cuối Kỳ của Hằng Phạm (Pr684 Color Me)

12/11/2020 · 479 views

BTVN Buổi 4 (kịch bản) của Hằng Phạm (Pr684 Color Me)

03/11/2020 · 261 views

BTVN Buổi 2 của Hằng Phạm (Pr684 Color Me)

27/10/2020 · 245 views

BTVN Buổi 1 của Hằng Phạm (Pr684 Color Me)

27/10/2020 · 290 views

Moon InfoGraphic của Hằng Phạm

18/10/2020 · 535 views

Lên ý tưởng và phác thảo BTCK InfoGraphic của Hằng Phạm

14/10/2020 · 509 views

BTVN 4 của Hằng Phạm

11/10/2020 · 546 views

BTVN 3 Hằng Phạm

08/10/2020 · 345 views

BTVN buổi 2 của Hằng Phạm

30/09/2020 · 548 views

BTVN 1 của Hằng Phạm

28/09/2020 · 481 views

PT 79.2 (Online)
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
Phương Thảo (PT)
Số buổi đã học: 2/8
Số Topic đã hoàn thành: 2/3

Bài tập 1