Phạm Thu Hằng

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Garena
Học tại
Lapland
Dự án đã thực hiện
26 dự án
Số lượt xem
11316 lượt
Thành viên từ
17/09/2020
Lần cuối Online
05-09-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Power Point
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN của Hằng Phạm (Photography 79.2 Color Me) - BnW

2021-09-04 16:05:03 · 71 views

BTVN của Hằng Phạm (Photography 79.2 Color Me) - Life and ME

2021-09-04 15:52:19 · 78 views

BTVN buổi 4 của Hằng Phạm

2021-03-23 20:26:08 · 570 views

BTVN buổi 3 của Hằng Phạm

2021-03-23 20:18:56 · 230 views

BTVN buổi 3 của Hằng Phạm

2021-03-16 00:18:05 · 180 views

BTVN buổi 3 của Hằng Phạm

2021-03-16 00:09:37 · 689 views

BTVN Cuối Kỳ của Hằng Phạm

2021-02-21 02:59:03 · 232 views

BTVN Tuần 2 của Hằng Phạm

2021-01-30 12:05:24 · 286 views

BTVN Tuần 1 của Hằng Phạm (kèm 2 bài tập nhỏ)

2021-01-17 18:15:15 · 297 views

BTVN Buổi 1 của Hằng Phạm

2021-01-17 00:42:16 · 293 views

BTCK của Hằng Phạm

2020-12-14 01:52:06 · 354 views

BTVN Buổi 5 của Hằng Phạm

2020-12-06 00:00:38 · 298 views

BTVN Buổi 4 của Hằng Phạm

2020-12-05 11:17:24 · 258 views

BTVN buổi 3 của Hằng Phạm

2020-11-28 22:37:24 · 597 views

BTVN buổi 2 của Hằng Phạm

2020-11-27 21:01:59 · 449 views

BTVN buổi 1 của Hằng Phạm

2020-11-22 01:04:20 · 400 views

BTVN Cuối Kỳ của Hằng Phạm (Pr684 Color Me)

2020-11-12 20:50:30 · 690 views

BTVN Buổi 4 (kịch bản) của Hằng Phạm (Pr684 Color Me)

2020-11-03 12:08:05 · 300 views

BTVN Buổi 2 của Hằng Phạm (Pr684 Color Me)

2020-10-27 16:14:45 · 276 views

BTVN Buổi 1 của Hằng Phạm (Pr684 Color Me)

2020-10-27 01:39:58 · 419 views

Moon InfoGraphic của Hằng Phạm

2020-10-18 15:54:37 · 807 views

Lên ý tưởng và phác thảo BTCK InfoGraphic của Hằng Phạm

2020-10-14 15:50:41 · 694 views

BTVN 4 của Hằng Phạm

2020-10-11 01:41:25 · 780 views

BTVN 3 Hằng Phạm

2020-10-08 16:47:53 · 463 views

BTVN buổi 2 của Hằng Phạm

2020-09-30 15:33:45 · 805 views

BTVN 1 của Hằng Phạm

2020-09-28 10:59:50 · 800 views

PT 79.2 (Online)
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

Bài tập 1

BTVN của Hằng Phạm (Photography 79.2 Color Me) - BnW

Bài tập 2

BTVN của Hằng Phạm (Photography 79.2 Color Me) - Life and ME

BTCK

AE 76.5 (Online)
After Effects
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
Bằng Giỏi
Photography
Giảng viên:
Hồ Thành Đạt
Trợ giảng:
Vũ Ngọc Hân
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID 72.2 (Trung Kính)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Nguyễn Trung Hiếu
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

BTVN Buổi 1 - Làm quen với InDesign

BTVN Buổi 2 - Bố cục căn bản

BTVN Buổi 4 + 5 - Màu sắc và bố cục

BTVN buổi 4 của Hằng Phạm

BTCK - Bài tập tốt nghiệp

PP 71.2
Power Point
Giảng viên:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN Tuần 1

BTVN Tuần 1 của Hằng Phạm (kèm 2 bài tập nhỏ)

BTVN Tuần 2

BTVN Tuần 2 của Hằng Phạm

BTCK

BTVN Cuối Kỳ của Hằng Phạm

Bằng Giỏi
PS 69.11 (Trường Chinh)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

BTVN buổi 1 của Hằng Phạm

BTVN 2

BTVN buổi 2 của Hằng Phạm

BTVN 3

BTVN buổi 3 của Hằng Phạm

BTVN 4

BTVN Buổi 4 của Hằng Phạm

BTVN 5

BTVN Buổi 5 của Hằng Phạm

BTCK

BTCK của Hằng Phạm

Bằng Khá
PR 68.4 (Trường Chinh)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Phạm Hồng Hạnh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 1 của Hằng Phạm (Pr684 Color Me)

BTVN B2

BTVN Buổi 2 của Hằng Phạm (Pr684 Color Me)

Bài tập giữa kì

BTVN Buổi 4 (kịch bản) của Hằng Phạm (Pr684 Color Me)

Bài tập cuối kì

BTVN Cuối Kỳ của Hằng Phạm (Pr684 Color Me)

Bằng Giỏi
PS - Danh Sách Chờ
Photoshop
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 66.8
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN buổi 1

BTVN 1 của Hằng Phạm

BTVN buổi 2

BTVN buổi 2 của Hằng Phạm

BTVN buổi 3

BTVN 3 Hằng Phạm

BTVN buổi 4

BTVN 4 của Hằng Phạm

BTVN buổi 5+6

Lên ý tưởng và phác thảo BTCK InfoGraphic của Hằng Phạm

BTCK

Moon InfoGraphic của Hằng Phạm

Bằng Giỏi
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0