Nguyễn Huệ Minh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Chưa đi làm
Học tại
Đại Học Sư Phạm Hà Nội - HNUE
Dự án đã thực hiện
27 dự án
Số lượt xem
14297 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
11/08/2020
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Power Point
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
NGUYỄN HUỆ MINH

2021-02-06 15:23:08 · 234 views

NGUYỄN HUỆ MINH

2021-01-31 16:53:51 · 189 views

NGUYỄN HUỆ MINH

2021-01-30 16:54:58 · 233 views

NGUYỄN HUỆ MINH-BTVN BUỔI 1

2021-01-29 10:23:05 · 588 views

NGUYỄN HUỆ MINH

2020-12-11 12:30:41 · 833 views

Bài tập tuần 2

2020-12-01 15:29:19 · 689 views

NGUYỄN HUỆ MINH

2020-11-26 09:12:30 · 716 views

NGUYỄN HUỆ MINH

2020-11-12 00:33:54 · 720 views

NGUYỄN HUỆ MINH

2020-11-07 15:17:22 · 728 views

NGUYỄN HUỆ MINH

2020-10-25 21:48:44 · 667 views

NGUYỄN HUỆ MINH-BUỔI 1-Pr684 ColorMe

2020-10-22 00:11:05 · 278 views

NGUYỄN HUỆ MINH

2020-10-21 23:37:01 · 685 views

NGUYỄN HUỆ MINH-BÀI CUỐI KÌ

2020-10-18 00:13:59 · 649 views

NGUYỄN HUỆ MINH - BÀI CUỐI KÌ

2020-10-18 00:11:14 · 313 views

Nguyễn Huệ Minh

2020-10-14 18:07:44 · 572 views

NGUYỄN HUỆ MINH

2020-10-06 18:57:03 · 777 views

NGUYỄN HUỆ MINH

2020-10-05 19:23:59 · 293 views

NGUYỄN HUỆ MINH

2020-10-02 00:45:34 · 327 views

NGUYỄN HUỆ MINH

2020-09-27 15:10:32 · 748 views

Nguyễn Huệ Minh

2020-09-17 20:16:48 · 313 views

NGUYỄN HUỆ MINH

2020-09-15 20:43:19 · 645 views

Nguyễn Huệ Minh

2020-09-13 15:00:19 · 809 views

NGUYỄN HUỆ MINH

2020-09-10 23:34:33 · 717 views

Collage Art

2020-09-05 21:18:41 · 671 views

COLLAGE ART

2020-09-04 16:24:36 · 299 views

Nguyễn Huệ Minh

2020-08-31 22:28:09 · 296 views

Nguyễn Huệ Minh

2020-08-26 23:29:01 · 308 views

AE 71.3
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

Bài tập Buổi 1

NGUYỄN HUỆ MINH-BTVN BUỔI 1

Bài tập Buổi 2

NGUYỄN HUỆ MINH

Bài tập giữa kì

NGUYỄN HUỆ MINH

BÀI TẬP CUỐI KÌ

NGUYỄN HUỆ MINH

AE - Danh Sách Chờ
After Effects
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 69.2
Power Point
Giảng viên:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN Tuần 1

NGUYỄN HUỆ MINH

BTVN Tuần 2

Bài tập tuần 2

BTCK

NGUYỄN HUỆ MINH

Bằng Giỏi
PR 68.4 (Trường Chinh)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Phạm Hồng Hạnh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN Buổi 1

NGUYỄN HUỆ MINH-BUỔI 1-Pr684 ColorMe

BTVN B2

NGUYỄN HUỆ MINH

Bài tập giữa kì

NGUYỄN HUỆ MINH

Bài tập cuối kì

NGUYỄN HUỆ MINH

Bằng Giỏi
AI 66.8
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN buổi 1

NGUYỄN HUỆ MINH

BTVN buổi 2

NGUYỄN HUỆ MINH

BTVN buổi 3

NGUYỄN HUỆ MINH

BTVN buổi 4

NGUYỄN HUỆ MINH

BTVN buổi 5+6

Nguyễn Huệ Minh

BTCK

NGUYỄN HUỆ MINH-BÀI CUỐI KÌ

Bằng Giỏi
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 65.8 (Cơ sở 2)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN BUỔI 1

Nguyễn Huệ Minh

BTVN BUỔI 2

Nguyễn Huệ Minh

BTVN BUỔI 3

Collage Art

BTVN BUỔI 4

NGUYỄN HUỆ MINH

BTVN BUỔI 5

Nguyễn Huệ Minh

BTVN BUỔI 6

NGUYỄN HUỆ MINH

BT CUỐI KỲ

Nguyễn Huệ Minh

Bằng Giỏi