Nguyễn Huệ Minh

Hà Nội

Đang làm tại
Chưa đi làm
Học tại
Đại Học Sư Phạm Hà Nội - HNUE
Dự án đã thực hiện
27 dự án
Số lượt xem
10726 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
11/08/2020
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Power Point
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
NGUYỄN HUỆ MINH

06/02/2021 · 202 views

NGUYỄN HUỆ MINH

31/01/2021 · 174 views

NGUYỄN HUỆ MINH

30/01/2021 · 200 views

NGUYỄN HUỆ MINH-BTVN BUỔI 1

29/01/2021 · 411 views

NGUYỄN HUỆ MINH

11/12/2020 · 476 views

Bài tập tuần 2

01/12/2020 · 480 views

NGUYỄN HUỆ MINH

26/11/2020 · 501 views

NGUYỄN HUỆ MINH

12/11/2020 · 537 views

NGUYỄN HUỆ MINH

07/11/2020 · 519 views

NGUYỄN HUỆ MINH

25/10/2020 · 442 views

NGUYỄN HUỆ MINH-BUỔI 1-Pr684 ColorMe

22/10/2020 · 252 views

NGUYỄN HUỆ MINH

21/10/2020 · 471 views

NGUYỄN HUỆ MINH-BÀI CUỐI KÌ

18/10/2020 · 475 views

NGUYỄN HUỆ MINH - BÀI CUỐI KÌ

18/10/2020 · 278 views

Nguyễn Huệ Minh

14/10/2020 · 492 views

NGUYỄN HUỆ MINH

06/10/2020 · 543 views

NGUYỄN HUỆ MINH

05/10/2020 · 265 views

NGUYỄN HUỆ MINH

02/10/2020 · 289 views

NGUYỄN HUỆ MINH

27/09/2020 · 553 views

Nguyễn Huệ Minh

17/09/2020 · 274 views

NGUYỄN HUỆ MINH

15/09/2020 · 483 views

Nguyễn Huệ Minh

13/09/2020 · 553 views

NGUYỄN HUỆ MINH

10/09/2020 · 543 views

Collage Art

05/09/2020 · 488 views

COLLAGE ART

04/09/2020 · 282 views

Nguyễn Huệ Minh

31/08/2020 · 264 views

Nguyễn Huệ Minh

26/08/2020 · 279 views

AE 71.3
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 4/8
Số Topic đã hoàn thành: 4/4

Bài tập Buổi 1

NGUYỄN HUỆ MINH-BTVN BUỔI 1

Bài tập Buổi 2

NGUYỄN HUỆ MINH

Bài tập giữa kì

NGUYỄN HUỆ MINH

BÀI TẬP CUỐI KÌ

NGUYỄN HUỆ MINH

AE - Danh Sách Chờ
After Effects
Số buổi đã học: 0/8
Số Topic đã hoàn thành: 0/0
PP 69.2
Power Point
Giảng viên:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 6/8
Số Topic đã hoàn thành: 3/3

BTVN Tuần 1

NGUYỄN HUỆ MINH

BTVN Tuần 2

Bài tập tuần 2

BTCK

NGUYỄN HUỆ MINH

PR 68.4 (Trường Chinh)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Phạm Hồng Hạnh
Số buổi đã học: 8/8
Số Topic đã hoàn thành: 4/4

BTVN Buổi 1

NGUYỄN HUỆ MINH-BUỔI 1-Pr684 ColorMe

BTVN B2

NGUYỄN HUỆ MINH

Bài tập giữa kì

NGUYỄN HUỆ MINH

Bài tập cuối kì

NGUYỄN HUỆ MINH

AI 66.8
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 7/8
Số Topic đã hoàn thành: 6/6

BTVN buổi 1

NGUYỄN HUỆ MINH

BTVN buổi 2

NGUYỄN HUỆ MINH

BTVN buổi 3

NGUYỄN HUỆ MINH

BTVN buổi 4

NGUYỄN HUỆ MINH

BTVN buổi 5+6

Nguyễn Huệ Minh

BTCK

NGUYỄN HUỆ MINH-BÀI CUỐI KÌ

STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0/0
Số Topic đã hoàn thành: 0/0
PS 65.8 (Cơ sở 2)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8/8
Số Topic đã hoàn thành: 7/7

BTVN BUỔI 1

Nguyễn Huệ Minh

BTVN BUỔI 2

Nguyễn Huệ Minh

BTVN BUỔI 3

Collage Art

BTVN BUỔI 4

NGUYỄN HUỆ MINH

BTVN BUỔI 5

Nguyễn Huệ Minh

BTVN BUỔI 6

NGUYỄN HUỆ MINH

BT CUỐI KỲ

Nguyễn Huệ Minh