PR 68.4 (Trường Chinh)
Bài tập giữa kì

Hoàn thiện 1 kịch bản với chủ đề bất kì, có thể là kịch bản cho bài cuối khóa

Nguyễn Thắng
Danh sách các bài đã nộp (8)
Hạn chót Hết giờ
Scipt for Da Chong trip

04-11-2020 · 388 views

NGUYỄN HUỆ MINH

07-11-2020 · 1369 views

kịch ban

12-11-2020 · 382 views

Bài tập giữa kỳ-kịch bản phim

30-11-2020 · 487 views

ta thi thom

06-11-2020 · 421 views

Trần Thị Thùy Linh

03-11-2020 · 1312 views

Nguyễn Mai Linh

12-11-2020 · 570 views

BTVN Buổi 4 (kịch bản) của Hằng Phạm (Pr684 Color Me)

03-11-2020 · 478 views