PR 68.4 (Trường Chinh)
Bài tập cuối kì

Hoàn thiện 1 video hoàn chỉnh theo chủ đề bất kì, áp dụng những kiến thức đã học, độ dài tối thiểu 1ph

Nguyễn Thắng
Danh sách các bài đã nộp (10)
Hạn chót Hết giờ
BTCK_Vân Anh

12-11-2020 · 1465 views

NGUYỄN HUỆ MINH

12-11-2020 · 1437 views

Video

12-11-2020 · 1223 views

BTCK

14-11-2020 · 754 views

BTCK

13-11-2020 · 423 views

Phim cuoi ky -Anh Đức

19-11-2020 · 1374 views

Tạ Thị Thơm

12-11-2020 · 2218 views

Trần Thị Thùy Linh

12-11-2020 · 1833 views

Mai Linh

13-11-2020 · 1916 views

BTVN Cuối Kỳ của Hằng Phạm (Pr684 Color Me)

12-11-2020 · 1164 views